top of page
65b7f679fa5cf05895e24255_Hero.png

StrongHold Subsea
יסודות גשר רכבת

רקע

מפעיל רכבת ביצע בדיקה שגרתית על הגשר שלהם וגילה כי מספר יסודות בטון מראים סימני התדרדרות. נזק ליסודות עורר חששות לגבי שלמות המבנית של הגשר. הגשר היה בסיכון לכשל אפשרי אם הנזק לא יטופל.

 

הבעיה

לאחר 30 שנות שירות, יסודות הבטון פיתחו סדקים ואזורים התפוררו ונפלו. הנזק התפשט אל מתחת לקו המים. הבעלים/המפעיל דרש לבצע תיקון תוך שמירה על פעולתו של הגשר. נזק נוסף לכלונסאות הבטון עלול היה להוביל לקריסה, לסכנת חיים ולהשבתה ממושכת של נכס הרכבת הקריטי הזה.

 

ההתקנה

המתקין המוסמך של HJ3 הכין את משטח הבטון כדי לטפל בהתדרדרות הבטון. המשטח נותר רטוב במהלך התקנת תיקון StrongHold™ SubSea. מערכת תיקון StrongHold™ SubSea נועדה לשחזר את החוזק שאבד עקב קורוזיה.

 

הפתרון

הגשר נשאר פעיל לאורך כל התקנת מערכת תיקון StrongHold™ SubSea. מערכת התיקון האריכה את חיי כלונסאות הבטון ב-20 שנים נוספות. ציפוי ChemSeal™ UV של HJ3 יושם כדי לספק הגנה לטווח ארוך מפני השמש.

65b7f6879e054215c3da0a95_5e557d71-aa2e-4846-890f-f0bb0782d1d0.jpg
65b7f687bf1e3a6de00fc88a_8888a095-33f9-4660-a2ee-c782a9879589.jpg
65b7f687cca5fa8c253d49e7_bd86dbbb-abcd-43c3-95d6-f1e5822cb5c6.jpg
65b7f68769c9993e8d948e46_af90044f-0df9-4234-8c10-3a20cffc5fb9.jpg
65b7f687952630366e471f52_ef7537bc-84df-42a0-98de-1fef00313a99.jpg
65b7f687c7270b47a15d927e_e88bb14f-0ea0-4b1f-b878-5d30333f4c05.jpg
bottom of page