top of page
p3_a.jpeg

חיזוק מסחרי בסיבי פחמן

בעיה מול פתרון

   

 • בהתאם להערכת תקן האגודה האמריקאית להנדסה אזרחית ASCE 31 נקבע כי הבניין נמצא ברמת סיכון V. זוהי רמת הסיכון הגבוהה ביותר בהקשר של עמידות בפני רעידות אדמה שמחייבת טיפול דחוף
   

 • רמת סיכון V טופלה על ידי חיזוק סייסמי של קורות הבטון והחלק החיצוני של הבניין.
   

 • StrongHoldTM תוכנן בהתאם לתקן האגודה האמריקאית להנדסה אזרחית ASCE 41 שמפרט שיטות לביצוע שיפורים סייסמיים למבנים קיימים. וכן, בהתאם למדריך של המכון האמריקאי לבטון ACI 440.2R אשר מדריך תכנון ובנייה של מערכות חיזוק מבני בטון באמצעות פולימרים מחוזקים בסיבי פחמן.
   

 • StrongHoldTM הותקן במהלך משמרות לילה כדי לאפשר לבניין להישאר פתוח בשעות הפעילות.
   

 • מהנדסי HJ3 השתמשו בסיבי פחמן
  StrongHoldTM ודיבלים

p3_b.jpeg
p3_c.jpeg
p3_d.jpeg
bottom of page