top of page
651f20405e1d6043d482dc89_6-Install_RRR.jpg

תיקון עמוד במפעל דשנים

חיזוק סיבי פחמן תעשייתי עם ציפוי עמיד לכימיקלים

בעיה מול פתרון

   

 • חשיפה ממושכת לדשן כימי גרמה לשחיקה משמעותית והתפוררות של בטון
   

 • אזור העיבוד הנתמך על ידי העמודים היה בסכנת קריסה
   

 • צוות ההנדסה  המשפטית של HJ3 העריך את הנזק ופיתח תוכנית מקיפה לשיקום החוזק וייצוב המבנה במהלך ההתקנה
   

 • מספר צוותים עבדו במשמרות כפולות כדי לבצע בו-זמנית את הכנת המשטח והתקנת StrongHold™
   

 • חיי העמוד הוארכו ב-20 שנים

651f20405e1d6043d482dc97_4-Prep-2.jpeg
651f20405e1d6043d482dca5_3-Prep-7.jpeg
651f20405e1d6043d482dc8c_1-Hero-10.jpeg
bottom of page